Taggad: helhetsbetydelse

Ju enklare bildelement, desto troligare är det att mottagaren tolkar bilden rätt. 0

Perception

Vad betyder ordet perception ur ett bildperspektiv? Till och börja måste jag erkänna att jag fortfarande har svårt att uttala ordet perception. Än mindre kan jag beskriva ordets egentliga mening på ett enkelt sätt....